Vad är en skruvkompressor?

Skruvkompressorer använder två ingripande spiralskruvar, så kallade rotorer, för att komprimera gas. I en torr rinnande skruvkompressor är kugghjul säkerställda så att han- och honrotorer kan upprätthålla en exakt inriktning. I en oljeöversvämmad skruvkompressor överbryggar smörjoljan utrymmet mellan rotorerna och åstadkommer både en hydraulisk tätning och överför mekanisk energi mellan de drivande och drivna rotorn. Gas kommer in på sugsidan och rör sig genom gängorna när skruvarna roterar. Ingreppsrotorer tvingar gasen igenom kompressorn, och gasen utträder vid slutet av skruvarna. Visst läckage är emellertid oundvikligt, och höga rotationshastigheter måste användas för att minimera förhållandet mellan läckageflödeshastighet och den effektiva flödeshastigheten.

Med eller utan olja
Skruvkompressorn finns både med eller utan olja. Den grundläggande principen är densamma, men maskinerna fungerar på olika sätt.

Den stora skillnaden är utformningen av kompressorelementet, vilket är den delen där själva kompressionen sker. Vid sådana situationer kan man välja mellan att använda skruvkompressorer med eller utan olja.

På grund av detta är rotorerna som använder oljefria skruvkompressorer av högsta kvalitet, men det finns mycket lite utrymme mellan dem. Skruvarna rör inte varandra, men på grund av denna anledning så är dessa maskiner mycket dyrare.

Oljemodellen är i särklass den vanligaste av skruvkompressorer, medan oljefria modeller används endast för specifika specialapplikationer.

Hur fungerar en skruvprocessor?
Kraften som ligger bakom dessa maskiner kommer ifrån två motroterande skruvar. Uteluft färdas först genom ett filter för att fånga några skadliga partiklar och skräp som kan orsaka skada. Därefter går den filtrerade luften igenom en inloppsventil och in i utrymmet mellan de sammankopplande skruvarna. Då börjar rotorerna vända och luften röra sig längs och färdas till den andra änden av kompressionskammaren. Det område där luften är innesluten blir allt mindre och det mindre utrymmet ökar trycket. Denna process är en mjuk kontinuerlig rörelse, och därför ges ett minimalt pulserande eller svallande som kan inträffa med kolvkompressorer. Resultatet är en hög volym med stadig ström ifrån tryckluften.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *