Om immaterialrätt

Skydda dina idéer oavsett om de är en design, ett varumärke, en uppfinning eller ett konstnärligt verk. Det är nämligen inte endast materiella ting som kan skyddas utan även immateriella. En ny idé är en unik skapelse och någonting som du som upphovsman ska behandla varsamt och ha full rätt till. Ett företag som hjälper dig i arbetet med att skydda både materiellt och immateriellt är Bjerken med hemsidan http://bjerken.se/se/. Det kan nämligen vara bra att ta hjälp av experter för få ut sin rätt på bästa sätt.

Mer om patent
Om du har en teknisk lösning eller uppfinning på ett eller flera problem så kan detta skyddas tack vare ett patent. I en del andra länder kallas detta istället för bruksmönsterskydd. Detta innebär mer konkret att innehavaren av uppfinningen har fullkomlig ensamrätt för att praktisera lösningen.

Om man vill söka patent behöver man göra en ansökan om detta, vilket i Sverige kallas för en förprövning. Ansökan lämnas till Patent- och registreringsverket där den undersöks, för att se om objektet skiljer sig från andra lösningar och om det är nytt. De beslutar sedan om själva ansökan för patent godkänns eller inte.

Mer om design, varumärke och upphovsrätt
När det gäller designen av till exempel en produkts form eller ett ornament pratar man om mönsterskydd istället för patent. Detta har som syfte att skydda produktens specifika form eller estetiska utseende, vilket i sig ger ensamrätt för just dessa egenskaper.

Om man istället har ett varumärke som man vill skydda, både ifråga om symboler och benämningar, kan detta skyddas via varumärkesrätten. Det kan vara väldigt viktigt att skydda just detta om varumärket når stora kommersiella framgångar.

När det gäller upphovsrätt handlar det om att man istället skyddar ett verk som är sprunget ur ett intellektuellt skapande, som till exempel verk i form av konst eller litteratur.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *