De ohållbara kärnkraftverken

Kärnkraften är idag vår största och viktigaste energikälla. Det finns ingenting annat som kan mäta sig med kärnkraft när det kommer till effektivitet och det är därför viktigt för Sverige. Dock är kärnkraften inte helt ofarlig och framför allt inte hållbar.

Ett kärnkraftverk drivs av bränslet Uran. Uran är ett ämne vars atomer är väldigt stora och på så sätt reagerar relativt enkelt. Genom att skjuta Heliumkärnor på uranatomer kommer heliumatomer att frigöras från uranatomerna, samt mycket energi. De frigjorda heliumkärnorna kommer sedan att frigöra heliumkärnor från andra uranatomer och det eskalerar drastiskt och massvis med energi frigörs. Värmeenergin värmer vatten som förångas och sedan driver en turbin som genererar elektricitet. Metoden är väldigt effektiv och genererar mycket energi.

Samtidigt som kärnkraften genererar mycket elektricitet är det inte bra för miljön. Det blir nämligen över ett ämne från processen. Detta ämne är mycket radioaktivt och kommer att fortsätta vara så länge. Dessvärre finns det inte något sätt att få det stabilt igen, utan det enda man gör är att transportera det och dumpa det långt ner i berggrunden där det får ligga mycket länge. Där nere gör det ingen skada och tillslut blir det ofarligt. Dock är uran inte något som vi har obegränsat med på jorden. Det är ett icke förnyelsebart ämne och därför är kärnkraften inte hållbar i längden. Av samma anledning som vi håller oss från fossila bränslen bör vi hålla oss från kärnkraften.

Med kärnkraftverk innebär dessutom stora risker i form av härdsmältor och läckage av radioaktiva ämnen. Skulle det ske riskerar många människor i närheten att bli utsatta för farliga doser av radioaktiv strålning som förmodligen kommer att resultera i mutation, cancer och död i många fall.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *