Vinfabrik för egna frukter

Älskar du vin och har du någon gång drömt om att göra ditt alldeles egna personliga vin direkt ifrån ditt hem? Då är denna produkt vid namn ”Vinfabrik för egna frukter” helt klart någonting som du kommer att ha mycket nöje utav! Detta kitt ger dig möjligheten att göra ditt alldeles egna vin och att sätta en personlig touch på det, så att du sedan kan skryta inför dina vänner och säga att det är du som har gjort det helt själv ifrån ditt hem.

Detta ingår i produkten
När du får hem din produkt så att du kan börja göra ditt alldeles egna vin så får du någonting som kallas för det stora jäs-kittet + jässats för egna bär och frukter. I detta ingår en hävert, en jäsningsmätare, en hävarm, en korkapparat, två stycken jäshinkar som rymmer trettio liter, enzym, rengöringsmedel, klarningsmedel, jässtopp samt en speciell vinjäst innehållande specialnäring. Flaskor får du dock fixa fram själv men när du har gjort det så är det bara att köra igång och skapa ditt alldeles egna vin!

Varför göra eget vin?
Varför man skall göra sitt eget vin istället när det finns att köpa på systembolaget kanske många undrar, men det finns faktiskt en himla massa bra anledningar till varför man någon gång skall testa att göra sitt eget vin istället.

Först och främst så är det otroligt kul och alla borde någon gång testa på att göra sitt eget vin. Vidare så är det en chans att sätta sin personliga prägel på sitt vin så att man får det så man själv vill ha det, och det är även en rolig sak att vissa upp för ens vänner under middagar etc.

Besök http://www.pgw.se/ för att beställa hem denna härliga produkt!

Kontrollansvarig i Uppsala

När du behöver någon som är kontrollansvarig i Uppsala ska du gå in på http://www.lojen.se/tjanster/kontrollansvarig_uppsala/. Där hittar du Aktiebolaget Lo Johansson. De arbetar som kontrollansvarig i Uppsala med omnejd och ser till att allt är under kontroll. En kontrollansvarig ser till att rivningsplaner följs, de kontrollerar brandsäkerhet, god tillgänglighet, energianvändning och ventilationsgenomströmmning. När du anlitar Aktiebolaget Lo Johansson kan du lita på att de har allt under kontroll.

Anlita så snart som möjligt
När du befinner dig i en byggprocess ska du så tidigt som möjligt anlita Aktiebolaget Lo Johansson. På så sätt kan de hjälpa till redan från början och se till att allt blir av rätt kvalitet i processen. Du behöver inte bekymra dig över att något kan vara fel med ditt bygge och ingenting kommer att bli halvdant gjort när du har anlitat Lo Johansson som kontrollansvarig.

Inga dyra fel
En kontrollansvarig arbetar tillsammans med byggherren och tar fram förslag till kontrollplan. Därefter ser den kontrollansvarige till att kontrollplanen följs och att det utförs kontroller. Den kontrollansvarige närvarar även vid tekniska samråd, besiktningar med mera. Med hjälp av en kontrollansvarig tar du ditt ansvar för att allt på bygget blir gjort på rätt sätt och att det inte kommer att bli några dyra fel. Det är ytterst viktigt att följa alla regler vid ett bygge.

Om immaterialrätt

Skydda dina idéer oavsett om de är en design, ett varumärke, en uppfinning eller ett konstnärligt verk. Det är nämligen inte endast materiella ting som kan skyddas utan även immateriella. En ny idé är en unik skapelse och någonting som du som upphovsman ska behandla varsamt och ha full rätt till. Ett företag som hjälper dig i arbetet med att skydda både materiellt och immateriellt är Bjerken med hemsidan http://bjerken.se/se/. Det kan nämligen vara bra att ta hjälp av experter för få ut sin rätt på bästa sätt.

Mer om patent
Om du har en teknisk lösning eller uppfinning på ett eller flera problem så kan detta skyddas tack vare ett patent. I en del andra länder kallas detta istället för bruksmönsterskydd. Detta innebär mer konkret att innehavaren av uppfinningen har fullkomlig ensamrätt för att praktisera lösningen.

Om man vill söka patent behöver man göra en ansökan om detta, vilket i Sverige kallas för en förprövning. Ansökan lämnas till Patent- och registreringsverket där den undersöks, för att se om objektet skiljer sig från andra lösningar och om det är nytt. De beslutar sedan om själva ansökan för patent godkänns eller inte.

Mer om design, varumärke och upphovsrätt
När det gäller designen av till exempel en produkts form eller ett ornament pratar man om mönsterskydd istället för patent. Detta har som syfte att skydda produktens specifika form eller estetiska utseende, vilket i sig ger ensamrätt för just dessa egenskaper.

Om man istället har ett varumärke som man vill skydda, både ifråga om symboler och benämningar, kan detta skyddas via varumärkesrätten. Det kan vara väldigt viktigt att skydda just detta om varumärket når stora kommersiella framgångar.

När det gäller upphovsrätt handlar det om att man istället skyddar ett verk som är sprunget ur ett intellektuellt skapande, som till exempel verk i form av konst eller litteratur.

Vad är en skruvkompressor?

Skruvkompressorer använder två ingripande spiralskruvar, så kallade rotorer, för att komprimera gas. I en torr rinnande skruvkompressor är kugghjul säkerställda så att han- och honrotorer kan upprätthålla en exakt inriktning. I en oljeöversvämmad skruvkompressor överbryggar smörjoljan utrymmet mellan rotorerna och åstadkommer både en hydraulisk tätning och överför mekanisk energi mellan de drivande och drivna rotorn. Gas kommer in på sugsidan och rör sig genom gängorna när skruvarna roterar. Ingreppsrotorer tvingar gasen igenom kompressorn, och gasen utträder vid slutet av skruvarna. Visst läckage är emellertid oundvikligt, och höga rotationshastigheter måste användas för att minimera förhållandet mellan läckageflödeshastighet och den effektiva flödeshastigheten.

Med eller utan olja
Skruvkompressorn finns både med eller utan olja. Den grundläggande principen är densamma, men maskinerna fungerar på olika sätt.

Den stora skillnaden är utformningen av kompressorelementet, vilket är den delen där själva kompressionen sker. Vid sådana situationer kan man välja mellan att använda skruvkompressorer med eller utan olja.

På grund av detta är rotorerna som använder oljefria skruvkompressorer av högsta kvalitet, men det finns mycket lite utrymme mellan dem. Skruvarna rör inte varandra, men på grund av denna anledning så är dessa maskiner mycket dyrare.

Oljemodellen är i särklass den vanligaste av skruvkompressorer, medan oljefria modeller används endast för specifika specialapplikationer.

Hur fungerar en skruvprocessor?
Kraften som ligger bakom dessa maskiner kommer ifrån två motroterande skruvar. Uteluft färdas först genom ett filter för att fånga några skadliga partiklar och skräp som kan orsaka skada. Därefter går den filtrerade luften igenom en inloppsventil och in i utrymmet mellan de sammankopplande skruvarna. Då börjar rotorerna vända och luften röra sig längs och färdas till den andra änden av kompressionskammaren. Det område där luften är innesluten blir allt mindre och det mindre utrymmet ökar trycket. Denna process är en mjuk kontinuerlig rörelse, och därför ges ett minimalt pulserande eller svallande som kan inträffa med kolvkompressorer. Resultatet är en hög volym med stadig ström ifrån tryckluften.